Ring til os på (+45) 96 55 44 35

INDKØBSKURV

Indkøbskurv

Salgs- og leveringsbetingelser for Ørbæk Ventilation A/S

Generelt

Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 anvendes i det omfang de ikke fraviges af efterfølgende fastsatte betingelser.

De herved fastsatte salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Såfremt der i en kundes ordre, acceptskrivelse eller lignende er indsat andre eller særlige betingelser, er disse kun bindende for Ørbæk Ventilation A/S, såfremt Ørbæk Ventilation A/S tiltræder dette ved en skriftlig aftale.

Pris og levering

Ørbæk Ventilation A/S forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre priser/prisliste.

Alle priser er i danske kroner. Priserne er excl. moms og omfatter ikke fragt, emballage, gebyr eller andre omkostninger ved levering.

Produkter fra Ørbæk Ventilation A/S leveres Ex Works Ørbæk Ventilation A/S’s fabrik (Incoterms 2010). Køber afhenter således varerne og overtager herefter risikoen.

Fragt

Såfremt der indgås skriftlig aftale herom, kan Ørbæk Ventilation A/S arrangere forsendelse. Lastning og forsendelse sker dog i alle tilfælde for kundens regning og risiko. Ørbæk Ventilation A/S vælger frit transportmåde og – leverandør, og bestilte varer leveres som overvejende hovedregel på den aftalte leveringsdag inden kl. 14.00.

Såfremt Ørbæk Ventilation A/S arrangerer forsendelsen faktureres kunden således:

  • 5% af varernes bruttopris ekskl. moms ved leverancer til Jylland og Fyn og hermed brofaste øer (dog ikke Sjælland)
  • 7,5% af varernes bruttopris ekskl. moms ved leverancer til Sjælland og hermed brofaste øer
  • Faktisk fragt ved leverancer til andre lokaliteter
  • For smedevarer og andre vare, hvor der ikke foreligger en bruttopris, faktisk fragt.
  • Faktisk merudgift i tilfælde hvor kunden har særlige ønsker til leveringen (f.eks. levering på klokkeslæt, kran eller andet)
  • I alle tilfælde faktureres minimum DKK 350 pr. fragtekspedition, ved leverancer til Sjælland og hermed brofaste øer dog minimum DKK 550.
  • Køber stille fornødent mandskab og udstyr til rådighed for aflæsning. Udgifter forårsaget af eventuel ventetid og omlevering afholdes af køber.

Betaling

Såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale om anden betalingsbetingelse, forfalder betalingen kontant ved levering.

Reklamation

Kunden skal ved modtagelsen straks sikre sig, at det leverede er som aftalt og uden fejl og mangler.

Reklamationer skal ske til Ørbæk Ventilation A/S senest 7 hverdage efter leveringstidspunktet. Ved overskridelse af fristen mister kunden sin ret til at gøre fejl og mangler gældende overfor Ørbæk Ventilation A/S.

Ørbæk Ventilation A/S’s ansvar er til enhver tid begrænset til den pågældende vares fakturapris. Ørbæk Ventilation A/S kan således ikke stilles til ansvar for købers indirekte tab, ligesom der tages forbehold for force majeure Jf. Købelovens § 24.

Paller og Rørbure

I nogle tilfælde er det ved forsendelse hensigtsmæssigt at pakke varer på paller eller anvende stålrørbure eller trærørbure.

Såfremt ingen anden aftale foreligger, forbeholder Ørbæk Ventilation A/S sig ret til at forsende på denne måde, og køber vil blive faktureret således:

Stålrørbure

DKK

4.000

Trærørbure

DKK

150

Store paller

DKK

100

Små paller (Europaller og mindre)

DKK

50

Papkasser på palle

DKK

100

Ved returnering krediteres således:

Stålrørbure

DKK

3.500

Trærørbure

DKK

50

Store paller

DKK

50

Små paller (Europaller og mindre)

Tages ikke retur

Papkasser på palle

Tages ikke retur

Ved returnering skal stålrørbure pakkes sammen af kunden, hvorefter Ørbæk Ventilation A/S sørger for afhentning. Såfremt stålrørbure af kunden returneres til Ørbæk Ventilation A/S’s adresse krediteres DKK 4.000. Kreditering vedr. store palle forudsætter returnering uden udgift for Ørbæk Ventilations A/S.

Kreditering forudsætter i alle tilfælde, at produkterne foreligger i ubeskadiget stand.

Returnering

Lagervarer, der er købt hos Ørbæk Ventilation A/S, er ubeskadigede og i øvrigt i samme stand som ved leveringen, kan returneres indtil 1 måneder efter leveringstidspunktet.

Ved returneringen skal oplyses fakturanummer vedr. varernes køb, og køber krediteres fakturaprisen med fradrag af 30%. Såfremt de returnerede vares fakturapris ikke overstiger DKK 350 krediteres ikke.

Miljøgebyr

Til dækning af Ørbæk Ventilations A/S’s omkostninger til håndtering og på forsvarlig vis bortskaffelse af affald og miljøskadelige stoffer opkræver Ørbæk Ventilation A/S et miljøgebyr. Miljøgebyret beregnes som 2,5‰ af bruttoprisen før tillæg af moms, told, gebyr, emballage og fragt. Foreligger ingen bruttopris beregnes miljøgebyret som 1% af varens fakturapris.

Hastetillæg

Såfremt der af kunden ønskes en forceret levering, tillægges et gebyr på DKK 500 pr. ordre + DKK 200 pr. overarbejdstime, som den forcerede levering måtte kræve. Ved forceret levering forstås en levering på ordredagen eller den efterfølgende dag.

Ordre med forceret levering accepteres alene, hvis nødvendig produktionskapacitet foreligger eller kan frembringes.

Booking af tid i produktionen

Såfremt en kunde forudser et behov for produktion på et bestemt tidspunkt, men ikke kan specificere en ordre, kan der bookes en produktionstid. Hvis den bookede tid ikke benyttes, og den ikke senest 2 dage før er afbestilt, faktureres kunden DKK 500.

Ændring af afgivet ordre

En afgivet ordre betragtes som bindende 24 timer efter at kunden har modtaget ordrebekræftelse. Såfremt der efterfølgende ændres i ordren, faktureres kunden for værdi af produktionstid og medgåede materialer vedr. de produkter, som ændringen vedrører

Bestillingssedler

Kunne du tænke dig at afgive en ordre? Du kan nedenfor finde vores bestillingssedler - både til Excel og som PDF.