Ring til os på (+45) 96 55 44 35

INDKØBSKURV

Indkøbskurv

Salgs- og leveringsbetingelser for Ørbæk Ventilation A/S

Generelt

Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 anvendes i det omfang de ikke fraviges af efterfølgende fastsatte betingelser.

De herved fastsatte salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Såfremt der i en kundes ordre, acceptskrivelse eller lignende er indsat andre eller særlige betingelser, er disse kun bindende for Ørbæk Ventilation A/S, såfremt Ørbæk Ventilation A/S tiltræder dette ved en skriftlig aftale.

Pris og levering

Ørbæk Ventilation A/S forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre priser/prisliste.

Alle priser er i danske kroner. Priserne er excl. moms og omfatter ikke fragt eller andre omkostninger ved levering.

Produkter fra Ørbæk Ventilation A/S leveres Ex Works Ørbæk Ventilation A/S’s fabrik (Incoterms 2010). Køber afhenter således varerne og overtager herefter risikoen.

Fragt

Såfremt der indgås skriftlig aftale herom, kan Ørbæk Ventilation A/S arrangere forsendelse. Lastning og forsendelse sker dog i alle tilfælde for kundens regning og risiko. Ørbæk Ventilation A/S vælger frit transportmåde og – leverandør, og bestilte varer leveres som overvejende hovedregel på den aftalte leveringsdag inden kl. 14.00.

Såfremt Ørbæk Ventilation A/S arrangerer forsendelsen faktureres kunden således:

  • 8% af fakturabeløbet ekskl. moms ved leverancer til Jylland og Fyn og hermed brofaste øer (dog ikke Sjælland)
  • 12,5% af fakturabeløbet ekskl. moms ved leverancer til Sjælland og hermed brofaste øer
  • fragt ved leverancer til andre lokaliteter
  • Faktisk merudgift i tilfælde hvor kunden har særlige ønsker til leveringen (f.eks. levering på klokkeslæt, kran eller andet)
  • I alle tilfælde faktureres minimum DKK 350 pr. fragtekspedition, ved leverancer til Sjælland og hermed brofaste øer dog minimum DKK 550.

Betaling

Såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale om anden betalingsbetingelse, forfalder betalingen kontant ved levering.

Reklamation

Kunden skal ved modtagelsen straks sikre sig, at det leverede er som aftalt og uden fejl og mangler.

Reklamationer skal ske til Ørbæk Ventilation A/S senest 7 hverdage efter leveringstidspunktet. Ved overskridelse af fristen mister kunden sin ret til at gøre fejl og mangler gældende overfor Ørbæk Ventilation A/S.

Ørbæk Ventilation A/S’s ansvar er til enhver tid begrænset til den pågældende vares fakturapris. Ørbæk Ventilation A/S kan således ikke stilles til ansvar for købers indirekte tab, ligesom der tages forbehold for force majeure Jf. Købelovens § 24.

Rør- og gitterbure samt paller

Ved større leverancer er det i visse tilfælde hensigtsmæssigt at anvende rør- og gitterbure ved forsendelsen. Såfremt ingen anden aftale foreligger, forbeholder Ørbæk Ventilation A/S sig ret til at forsende på denne måde, og køber vil i så fald blive faktureret for DKK 3.750 pr. stk. Såfremt burene uden udgift for Ørbæk Ventilation A/S tilbageleveres i ubeskadiget tilstand krediteres køber det fulde beløb.

I en del tilfælde er det mest hensigtsmæssigt, at pakke forsendelsen på paller. I sådanne tilfælde faktureres køber med DKK 100 pr. palle, for paller til forsendelse af rør dog DKK 150 pr. palle. Såfremt paller uden udgift for Ørbæk Ventilation A/S tilbageleveres i ubeskadiget tilstand krediteres køber det fulde beløb.

Returnering

Standardvarer, der er købt hos Ørbæk Ventilation A/S, er ubeskadigede og i øvrigt i samme stand som ved leveringen, kan returneres indtil 1 måneder efter leveringstidspunktet.

Ved returneringen skal oplyses fakturanummer vedr. varernes køb, og køber krediteres fakturaprisen med fradrag af 20%.

Bestillingssedler

Kunne du tænke dig at afgive en ordre? Du kan nedenfor finde vores bestillingssedler - både til Excel og som PDF.